Скачать mp3: Линда Идрисова - Безаман алу (2013)

 • Линда Идрисова - Безаман алу (2013)
 • - Линда Идрисова - Безаман алу (2013)
 • Линда Идрисова - Безаман Алу 2013
 • Линда Идрисова - Безаман алу HD 2013
 • Линда Идрисова минус - Безаман алу (2013)
 • [muzmo.ru] Линда Идрисова - Безаман алу (2013)
 • Линда Идрисова чеченская - Безаман алу (2013)
 • WORLD MUSIC - Линда Идрисова - Безаман алу (2013)
 • Линда Идрисова - Безаман алу (2013) Чеченская музыка
 • Беземан алу - Линда идрисова
 • Линда Идрисова - Безаман г1ан (neu 2015)
 • линда идрисова-аюб - Геналла
 • Линда Идрисова - Безамо нур къагийна
 • Линда Идрисова - Хьоменаг
 • Линда Идрисова - Бетта нур ду
 • Линда Идрисова - ВИЦ ЦА ЛО
 • Линда Идрисова - А помнишь
 • Линда Идрисова - Даймохк са
 • Линда Идрисова - Сийна стигал
 • Дега Доттаг1 - Линда Идрисова
 • Линда Идрисова 2015 - Помнишь
 • НОВИНКА 2015 " Линда Идрисова - А помнишь
 • Линда Идрисова - Безаман Алу .Самая красивая чеченская песня 2016
 • Линда Идрисова - Сийлахь къонах (M95)
 • Линда Идрисова - Даймохк са new 2014
 • Линда Идрисова - Ватий Ваши (M95)
 • Линда Идрисова - Бетта нур ду (New 2014) [M95]
 • Линда Идрисова - Дашо ч1уг
 • ##############Линда Идрисова - Бетта нур ду New 2014
 • Линда Идрисова - Бетта нур ду New 2014
 • David Argunetta remix Линда Идрисова - Безаман алу David Argunetta remix
 • Линда Идрисова - Сийлахь Зубайраевой (New 2015)
 • Линда Идрисова - Забаре (New 2014) [exclusive M95]🎵
 • Джамиль Дзагиев и Линда Идрисова - Паччахь (M95)
 • Линда Идрисова - Даймохк (New 2014) [exclusive M95]🎵
 • Линда Идрисова - Бетта нур ду2016(Елка в Грозном)
 • Линда Идрисова - Поздравительная (M95)
 • Линда Идрисова - Даймохк (New 2014) [exclusive]
 • ЛКМ Линда Идрисова - Сийлахь (New 2014)
 • KA4KA.RU - Линда Идрисова - Бетта нур ду (New 2014) [M95]

Тут отображается текст песни

Безаман ц1е
Алунехь сан кийрахь йогуш ю...
Сан дагт1ера зезагаш
Хьоьгара ирс доьхуш техкаш ду...
Мел генахь хиларах
Ойланаш хьо волчу хьийза сан...

Б1аьстенан малхаца,
Гуьйренца, г1арг1улин эшаршца
Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга,
Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна...
Вайн безаман хьоьстуш сирла седа,
Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла...

Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш,
Хьан дахарехь г1айг1ана лар йойуш...
Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу,
Сан б1аьргаша даима хьо лоьху...

Лаьара дахарехь
Вай цхьана хилийта даимна,
Ц1еначу кхолламца,
Безаман дай хилла дахийта...
Хьан ц1арах паналлехь
Ас сайна цхьа седа къастийна,
Цо йовхо ло сан дагна,
Ирс ду сан ойланах хьаьрчина...

Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга,
Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна...
Вайн безаман хьоьстуш сирла седа,
Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла...

Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш,
Хьан дахарехь г1а1гана лар йойуш,
Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу,
Сан б1аьргаша даима хьо лоьху...

Йог1ур ю со, ахь сатийса соьга,
Сан дагах цхьа дакъа лур ду хьуна...
Вайн безаман хьоьстуш сирла седа,
Кхочур ю со сирла б1аьсте хилла...

Йог1ур ю со ирсана некъ тоьгуш,
Хьан дахарехь г1а1гана лар йойуш,
Хьо воцуриг кхин суна-м ца оьшу,
Сан б1аьргаша даима хьо лоьху...